«صابر ابر» ، بازیگر مطرح تئاتر، سینما و تلویزیون، با انتشار پست زیر، صفحه شخصی اش را به روز کرد.

وی در توضیح این پُست نوشت: گیرم فرصت نکردی...

به زمان چه می گویی؟

زمان ، آن هیجانِ ترک ِحال، همان فرصت دزدِ خبره که تمام عاشقی ها را در یاد ها گذاشت.

کتاب ها را پُر کرد از دونفره هایی که به هم نرسیدند.

صابر ابر