مجموعه عکس هایی که زنده یاد گلستان از عالم جنگ «دفاع مقدس و جنگ آمریکا و عراق» در اختیار رسانه های دنیا گذاشت، بسیاری از مردم دنیا را با این واقعه تلخ و سهمگین آشنا کرد و جوایز معتبر زیادی را از آن خود کرد، آخر سر هم در یکی از این جنگ ها کشته شد و دنیای عکاسی را از حضور خود بی نصیب کرد. روحش شاد.