من هم امروز هوای دلم بس ناجوانمردانه سرد بود . #برف#مدیریت#بی_کفایتی# درد_مشترک#رنج