بزرگترین آرزوی من تو این لحظه اینه که خدا حال دل مردم ایران و خوب کنه زندگی خیلی میتونه زیبا بشه با عشق ‌‌