دوستان عزیز و عشقهای مهربونم همونطور که هفته پیش اعلام کردم شنبه ها (#شنبه_مهربانی _یاری )برای عزیزانی که مشکل معیشتی ودرامد در این اوضاع نابسامان اقتصادی دارند کوچکترین کمک من به خودمون هست به امید موفقیت و روزافزونی و پیشرفت شما عزیزانم هفته خوبی برای همه شما و خودم از ایزد آرزو میکنم دوستتون دارم
#شهرزادعبدالمجید #سینما#فقر#اقتصاد
#شنبه_مهربانی_یاری