میلاد رحمت للعالمین، حضرت نور، پیامبر مهربانی ها مبارک هممون.
دیشب در ویژه برنامه شبکه جام جم کنارتون بودیم، و کلی کیف کردم جناب حدسنی از همکاری و استادی شما. و رفقا کلی هم چسبید دیدار و معاشرت با شما‌