اگه غول چراغ جادو وجود‌ داشته باشه من فقط یه آرزو می کنم.اینکه همه آدمای روی کره زمین به بزرگترین آرزوهاشون برسن.شما اگه غول چراغ جادو داشته باشید چه آرزویی می کنید؟!