جهانگیر کوثری ضمن تأیید این خبر گفت: آن مرحومه از بیماری ریوی رنج می برد و کهولت سن داشت.
ما نیز این مصیبت را به این هنرمند، همسرش جهانگیر کوثری و دخترشان باران‌ کوثری تسلیت‌ می‌گوئیم.