«تولدت مبارک گلاب آدینه
قابل توجه که همه‌ی این‌ها کادوهای ماست»