سلام روز شنبه ٢٥ آبان ماه ساعت ١٨ در هتل اسپیناس منتظرتون هستم براى اینکه قسمت دوم سریال "کرگدن" رو با هم ببینیم.