جناب #رضاعبدى ممنونم از همه آنچه که در سالهاى خوش همکارى در رادیو و در برنامه جمعه ایرانى به من آموختید... آقاى رضا عبدى چه به لحاظ هنرى و چه اخلاقى واقعا الگوى درجه یکى بودندهمیشه افتخار میکنم که با ایشان همکار بودم روحشان شاد