بعضی آدمها از تعهد و عشقی که نسبت به کاری که انجام میدن قابل احترام هستن و فرنوش آباء عزیز یکی از همون انسانهای متعهد و حرفه ای هست که بسیارم دوست داشتنی و مهربانه. باسپاس از شیرین جهانزاده.