میخندم ولی تو دردلم غوغاست، برای بچه هایی که در این هوای آلوده نفس میکشند،برای اونایی که چشمهاشون رو به سختی باز نگه میدارن ،چون خودم همدردشونم حالشونو بهتر میفهمم وباز هم نگرانم برای بیماران قلبی که متاسفانه با این آلودگی هوا حال خوبی ندارند ،مادران باردار که این هوا اذیتشون می کنه و بسیاری از بیماریهای دیگه، و مابخاطر آلودگی هوا متاسفانه ما هر سال دچار این معضلات هستیم، سوال اینه که:نمیتونیم یانمیخواهیم که این بحرانو برطرف کنیم؟
ای کاش بیشتر به فکر راه حل باشیم