اصفهان یگانه بود و هیچ چیز کم نداشت.....
فیلم سینمایی " حکم جلب " ....
_یک شروع خوب دوباره....
# فیلم#سینما# رزیتا#غفاری