مژده به علاقمندان فیلم های کیانوش عیاری ،کارگردان فیلم هایی چون:تنوره دیو،شبح کژدم،روزبا شکوه ،سریال خوب دکتر غریب و... ((خانه پدری رفع توقیف شد))