گوش‌هاتو کیپ کن، چشم‌هاتو ببند. وقت خودتو تلف نکن... #پاییز #ضربدر #خویش_انداز #انعکاس #حرف_اضافه #نخاله #خانباجی #سرد_کرده #چیپ_نزنه #مراقب_مهربونیات_باش