روز تولدت بهانه ای شد
تا بهترین شاد باش هایم را تقدیم حضورت کنم
دلت شاد و روزگارت بهاری باد ملیکا عزیزم میلادت تولد خوبیهاست
.
ملیکای عزیز دل و دوست داشتنی تولدت مبارک آبان ماهی زیبا .