گردهمایی تیم گلف هنرمندان به دعوت فدراسیون گلف ایران سرپرست تیم :خانوم آزاده مومنی عکس: عرفان نقدی