رَفتم به تماشای گل، آن شَمع طِراز

چون دید میانِ گلشَنم، گفت به ناز

من اَصلم و گُل های چَمن فرعِ من است

از اَصلْ چِرا به فرع میمانی باز

#جامی

به رسم گاه به گاه و دیرینه میان من و شما

همدیگر رو به بیتی عاشقانه و زلال دعوت کنیم تا جانمون رو جلا بدیم.

عکس هنر دوست گرانقدر مجید سلطانی است

طراز:گویا نام شهری است در چین قدیم که به داشتن زیبا رویان معروف بوده است