بازیگری برای من در اکثر اوقات چیزی جز تجربه کردن، یاد گرفتن، زندگی کردن و حتی شیطنت نیست. هشدارهای دوستانه تان کارساز نیست. آغوشِ من برای انتخابهای متفاوت یا عجیب و بعید باز است، هیچ رویایی در بازیگری ندارم جز گم کردن گاه به گاهِ واقعیت و مجاز که در سینما و تاتر کم نصیبم نشده است و اگر خدا بخواهد با شروع ساخت اولین فیلمم ، همین میل به گم کردن را هم در خودم و به طورِ کامل محو و نابود خواهم کرد.
پ.ن : فیلم #منطقه_پرواز_ممنوع هم یکی از این هشدارها بود که نادیده گرفتم و حالا خوشحالم بخاطر دوستی و همکاری با جوانانی درجه یک و شریف که دنبال دغدغه هایشان در حوزه کودک و نوجوان بودند. هنوز فیلم را ندیده ام و امیدوارم پنج شنبه در سینما آزادی و از ساعت ۱۸ تا ۲۰ همراه شما موفق به دیدنش شوم .
پ.ن ۲ : عکس از #محمد_رضا_اصفهانی