فک کن تو زندگیت اینقد خوش‌شانس باشی که با یکی مثل محمد دلاوری همکاری جدای از همه اجراها و‌ اکتهای حرفه‌ای، اخلاق فوق العاده استاد منو مجذوب خودش می کنه.