خیره به عکس عمو مجید نگاه میکردم ، و تمام این بیست سال آشنایی مثل یک فیلم سینمایی بر روی پرده بزرگ سینما از مقابل چشمانم میگذشت. از شما بجز خوبی ندیدم و نیاموختم ، دلتنگ کار با شما تا ابد خواهم ماند آقای مهربان‌ ، آقای کاربلد ، آقای جدی ، آقای مجید اوجی ، یاد شما همیشه در قلب من خواهد ماند عکس از رفیق مهربان : @roohallah_baleshabadi پ ن : مراسم یادبود جناب اوجی پنجشنبه ساعت ۶ تا ۷:۳۰ در مسجد جامع شهرک غرب