میان همه ی چیزهای قطعی، قطعی ترینشان تردید است. چارلی چاپلین. عکس :هادی شریعتی. #شهرام_قائدی