لطفا تا پایان متن بخوانید . این عکس از امروز در خانه ماست . (عکاس دختر های سیستانی عزیز که با فروش عکس هاشون دارن مدرسه می سازن در استانشان ) و چه خوشبختم که قاب عکس شما بر دیوار خانه ما باشد . چندتا دختر یه روستا توی بلوچستان دارن با فروش عکس هاشون کمک میکنن برای ساخت مدرسه تو روستاشون ، کسایی که اولین باره دوربین دستشون گرفتنو عکاسی کردن و ماهم کمک کردیم و شرایط نمایشگاه تو تهرانو فراهم کردیم . قاب ها قطع نهاییش ۳۵-۵۰ هست که پاسپارتو سوزندوزی داره که کار خود بچه هاست و عکس ها هم ۲۰-۲۵ هست و هر عکس یه قصه داره که خود بچه ها نوشتن قیمت هر قاب ۵۰۰ هزار تومان هست.