ب آن بالا نگاه کن، روشنایی نزدیکه ...
#شهره#سوسن
#خواهر#خواهرانه#من_از_سرطان_قویترم