زندگی از همه ی دردهای که بهم دادی ممنونم.باعث شد سطح بازیمو بالا ببرم. پ ن:زندگی قانون خودشو داره.پس بشکاف برو جلو. پ ن ۲:دلم براش تنگ شد.سامی تجنگی