خودت را سرزنش نکن
وقتی اتفاقات درست پیش نمیرن ، ما اغلب خودمون رو مقصر همه اونا میدونیم .
این نوع تفکر یعنی حس گناه و تقصیر نه تنها غم و اندوه به بار میاره بلکه باعث میشه توان واکنش مناسب و صحیح از ما گرفته بشه .
حقیقت اینه که هر موقعیتی در زندگی ما برآیند چیزهایی هستن که بعضی ها قابل کنترله و خیلیها کنترلشون از دست ما خارجه .
هرگز فکر نکن که مقصر وقوع همه حوادث بد تو هستی .
به یاد داشته باش اگر به جای تمرکز روی خطاها روی دستاوردهات متمرکز بشی احساس بهتری برای جبران خطا و پیشرفت پیدا می‌کنی.