معجزه زمان و دیدن روشناییها
پسرم ، رفیقم ، افتخار قلب منی
مراسم فارغ التحصیلی
هجدهم آبان هزارو سیصد و نود و هشت
دوبلین / ایرلند