«چرا ازم فاصله می‌گیری؟ پس بگو اون همه خاطره چی؟...». حالا قضیه اینجاست که این نگاه و این متن، همراه با یکدیگر، چیزی بیشتر از یک کپشن ساده را می‌رسانندها! از ما گفتن!