این زوج دوست داشتنی از سالهای خیلی دور بهترین دوستان من بودن و از روزی که یادمه همین عشق و وابستگی رو به هم داشتن. از خوبیها و اخلاقیات آقای اوجی که هر چه بنویسم کمه و همه همکارانم سالهاست به عنوان یک تهیه کننده نمونه برای هم مثالش میزنن. میخوام از عشقشون بگم و اینکه این دو همینطور که در عکس میبینین مثل دو قطعه پازل مکمل هم بودن حالا نمیدونم فلور جانم بدون نیمه جانش چه میکنه. فقط میتونم تحسینش کنم بابت تمام روزهای سختی که در دوران بیماری همسرش با همین لبخند و همین متانت کنارش بود. آخرین پست آقای اوجی به مناسبت تولد فلور گواه این ادعاست. امیدوارم روحشون در آرامش باشه و حتما در بهترین جاها اون بالاها هستن. به فریال عزیزم هم تسلیت میگم و براشون آرزوی صبوری و آرامش دارم. جاشون قطعا خالی خواهد بود.