درود دوستان. تسلیت واژه کوچکیست برای این غم بزرگ
ارزوی سلامتی دارم برای خانواده محترمشون روحشون شاد این عکس هم خاطره همکاری با مجید اوجی عزیز  در سریال روزهای زندگی.