مجید جان بدرود...‎ عزیز دل بودی و خواهی بود
‎دلتنگت هستم،از همین الان...
با رفتنت غم بزرگی روی شانه های من گذاشتی... بزرگی تو همیشه مثال زدنی هست برام ...
حیف... حیف
دیگر نیستی که با هم درد دل کنیم، اشک بریزیم و بخندیم... تسلیت به فلورا سام و فریال و خانواده محترم اوجی