مجید اوجی انسانی تاثیرگذار جنتلمن و کاردان و اخلاق مدار که تهیه کننده مطرحی در تلویزیون محسوب میشود،پس از تحمل مدتها رنج بیماری ، دار فانی را وداع گفت.
فوت جانسوز این مرد محترم را به همسر وفادار و مهربانشان بانو فلورا سام صمیمانه تسلیت میگویم.
سریال موفق همسایه ها حاصل همکاریم با این انسان کم نظیر است.