روحتون شاد آقای مجید اوجی تسلیت به خانم فلورا سام و دخترشون فریال آقای مجید اوجی پدر هنری من بودن اولین کار تصویر من برمیگرده به سال ۱۳۷۷ بازی در سریال روزهای زندگی به تهیه کنندگی ایشون و کارگردانی سیروس مقدم و بعد از اون بازی در چندین کار به کارگردانی خانم سام و در سریال اخرشون مرضیه به علت ترافیک کاری قسمت نشد براشون بازی کنم،آقای اوجی تهیه کننده ای با اخلاق و حرفه ای بودن کلی ازشون آموختم از صمیم قلبم غمگینم و چه تهیه کننده نازنینی رو از دست دادیم،ای وای باور پذیر نیست فوت این عزیز،خدا صبر بده به خانواده ایشون،آقای اوجی هیچوقت فراموش نمیکنم که در این مسیر دشوار بازیگری چقدر بهم اموختین.
روحتون شاد