در زیر این عکس نوشته شده دوساعت پیش چه حال خوبی داره این عکس، کاش میشد زمان رو در همون حال و احوال خوب متوقف کرد کاش هیچ وقت طعم تلخ جدایی از عزیزانمون رو نمی چشیدیم ، بعد از خبر ناگوار زلزله که متاسفانه جان تعدادی از عزیزان هموطنان میانه ایمون رو گرفت و خسارتهای زیادی رو به بار اورد خبر سفر همیشگی همکار محترممون جناب اوجی عزیز، یکی از تهییه کنندگان خوش نام حرفه امون حسابی من و بهم ریخت خیلی متاسفه ام هم برای خودمون و هم برای تلویزیون که یکی از ادم حسابی های با شخصیت کار بلد و خوش حسابشو از دست داد تسلیت به فلورا جان عزیز همکار دوست داشتنیمون و خانواده محترمشون و جامعه هنری و مردم عزیز ایران که همیشه داغدار مصیبت های بزرگین#مجید -اوجی#فلوراسام #زلزله#خبرفوری #تهییه_کننده#میانه_آذربایجان_شرقی #میانه#میانه_را_باید_دید #مرجانه_گلچین