به خودت کمی اهمیت بده! وگرنه لابه‌لای زندگی از بین می‌روی و هیچ‌کس هم نمی‌فهمد. . . .