حس پنهان یکی از خاطره انگیزترین کارهام در این سالهاست کارگردانی خوب آقای رزاق کریمی ،همراهی دلنشین حامد بهداد در نقش برادر و بسیاری اتفاقات خوب و تجربه های متفاوت برای من یادآور تجربه هایی ست که در من ته نشین شد و شخصیت م را قوی تر کرد همیشه گفتم و باز هم میگم جادوی سینما فرصت تجربه چند زندگی در یک زندگیه تجربه اتفاقاتی که هرگز در یکبار زندگی فرصتش پیدا نمیشه اگر هزار بار دیگه هم به دنیا بیام بدون شک همین راه رو انتخاب خواهم کرد... و از خدا ممنونم که کمکم کرد که به چیزی که دوست دارم برسم