سلام به همتون. یکی از خطرناک‌ترین چیزایی که دچار می‌شیم و باید یاد بگیریم چطور ازش فاصله بگیریم "روزمره‌گی" است. روش‌هایی که بلدین رو به هم یاد بدیم. من : ۱-کتاب می‌خونم. ۲-فیلم می‌بینم. ۳-آشپزی می‌کنم(ترجیحا غذاهای جدید) ۴-با رفقای عزیزم معاشرت می‌کنم. ۵-مقادیری جاده‌نوردی می‌کنم با مقادیری خوراکی. ۶-سعی می‌کنم یه چیز ساده ولی جدید یاد بگیرم. ۷- معاشرت با طبیعت و حیوونا البته اونایی که در دسترسن و رامن. و.... . . #روزمره‌گی #رامبد_جوان