پوستر هایی که دهه هفتاد چاپ میشد.
#آناهیتا_همتی #آناهیتاهمتی #آناهیتا #من_ایرانم #من_عاشق_طبیعتم #من_عاشق_دوچرخه_سواری_هستم