آیین تجلیل از عوامل سریال ستایش توسط خانواده نیروی انتظامی تهران بزرگ!! با مدیریت و برنامه ریزی دقیق و حرفه ای دوست خوبم مهندس کریمی پور