«یک شب به یاد ماندنی ‌در کنار پرسنل زحمت کش وفرماندهان ارشد نیروی انتظامی و تقدیر از اینجانب به خاطر ۱۰سال فعالیت هنری . خوشحالم که کنار استاد داریوش ارجمند از من تقدیر شد.
تشکر ویژه از سردار رحیمی رییس پلیس تهران که همواره حامی هنرمندان هستند و دوست قدیمی و ‌عزیز علی کریمی پور »