تو یه کوچه ی خلوت پاییزی دیدمش خیلی قشنگ و خوشرنگ بود
گفتم اجازه می دی کنارت بشینم و با هم حرف بزنیم؟
اجازه داد
بعد باهمدیگه یه عالمه حرف زدیم از رنگ از پاییز از همه چی و بعد دوتایی با هم به همه چیز بلند بلند خندیدیم...
#پاییز_برگ_ریز_هزار_رنگ