چقدر از این در رفتیم تو و اومدیم بیرون. تابستون و زمستون. با حال بد و خوب. خسته و سرحال... هیچ دری برای من این همه خاطره توش نیست. هنوزم که یه وقتایی از جلوش رد میشم، دلم واسه اون روزا تنگ میشه.
پ.ن اول: ممنون از دوستی که امروز این عکسو برام فرستاد
@mohaddesehjafari
پ.ن دوم: این در مال لوکیشن سریال پاورچینه
پ.ن سوم: یاد آقای ابراهیم آبادی هم بخیر