سالى که من وارد دانشگاه هنر شدم ظرفیت پذیرش تمام کشور براى رشته هنر در یک سال ١٢٠٠ نفر بود و امروز بعد از سالها ١٢٠٠ دانشجو نمایش زیبایى گاهى زن است رو در ٣ سانس تماشا کردند .
این نازنین ها آخرین بچه ها از ١٢٠٠ دانشجو هستند بهشون گفتم به شما هم میگم که سه تا از محبوبترین اجراهام بود .
شما منو یاد سالهایى انداختید که من در رویا هام بود مثل امروز همه شما که رویایی در هنر دارید مطمئنم سالهاى بعد من با افتخار به تماشاى همه شما مینشینم و لذت میبرم.
نسل جدید رو دوست دارم جسور پر شور و محترم