رذالت دو خبرگزاری
شیطنت و رذالت دو خبرگزاری باعث شد ویدئویی تحریف شده در فضای مجازی از برنامه سخنرانی من در دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ ۱۳ آبان که به دعوت بسیج دانشجویی صورت گرفت،منتشر شود و موجب اتلاف وقت کاربران و نسبت دروغ به اینجانب گردد. شرح ماجرا این است که در بخش پرسش و پاسخ،یکی از دانشجویان پسر با شروع هر پاسخ اینجانب شروع به داد و فریاد می کرد. در اواخر جلسه فریاد زد که شما باید قرص ضدفراموشی بخورید،من هم پاسخ درخور او را در قالب یک مزاح دادم و حضار خندیدند.دو خبرگزاری دانشجو و فارس در یک ویدئوی ساختگی چنین جلوه دادند که مزاح من با یک دانشجوی دختر بوده و نوشتند توهین زشت علی مطهری به یک دانشجوی دختر ،و البته بعد از مدتی که فهمیدند بند را آب داده‌اند،کلمه دختر را برداشتند ولی کار از کار گذشته بود.اینها به عواقب کار خود آگاه نیستند.قرآن کریم می فرماید: وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ وای بر هر عیبجوی هرزه زبان.
نکته قابل ذکر این است که انتشار این ویدئوی ناجوانمردانه ربطی به بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتیندارد و آنها دخالتی نداشته‌اند. البته بنده از دو خبرگزاری دانشجو و فارس شکایت کردم.