تو نیم دیگر من نیستی تمام منی....

جان منی، تولدت مبارک عزیزترینم. برات بهترین آرزوهارو دارم که قلب مهربون و روح بزرگ و دستای گرمت لایق بهتریناس.

تو این چند سالی که رفیقم شدی منو از هر رفاقتی بی نیاز کردی ،تو بدترین و تلخ ترین زمانا و تو بهترین و شادترین وقتا ...همیشه بودی و هستی و امیدوارم باشی کنارم ، کنارت حالم خوبه ... بمونی برام کیان