“ نَکِش‌ام “

از اصطلاحاتی که فقط سربازها می‌دانند در میان سربازان اصطلاحات خاصی وجود دارد که تنها خودشان و کسانی که این دوران را سپری کرده‌اند معنای آن را متوجه می‌شوند .

عکس از سحر لطفی