لبخند بزن! چون این مردمو گیج می کنه .چون آسون تر از توضیح دادن چیزیه که داره تو رو می کشه... (جوکر-شوالیه تاریکی-نولان)