بخشیده‌ام، شما هم اگر بخواهید می‌توانید ببخشید، آدم زمین نیست که بتواند بار همه‌ی این تلخی‌ها را به دوش بکشد . . . از کتاب#نیمهٔ_تاریک_ماه #هوشنگ_گلشیری