سلام سلام سلام
امروزسیزدهم آبان نودوهشت
حال،احوال چطورید؟؟
اگه دست خودتون بود که کی به دنیا می اومدین گذشته رو انتخاب می کردین یا آینده یا همین زمانی که دنیا اومدین رو دوست دارین؟چرا؟!
من دلم می خواست...
شما پاسخ بدین منم شب توی استوری براتون میگم
#مانی_رهنما#صبا_راد#زندگی
#تولد#آرامش#خوونه_قدیمی